logo
İLETİŞİME GEÇ

Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı, aile ile yürütülen danışmanlıktır. İlişkiler açısından sorunları olan bireylerin, evlilik, ayrılık, boşanma sırasında çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel ve ya kişiler arası problemlerin üstesinden gelebilmeleri açısından ailelere psikolojik destek sağlayan, aile ortamında anne babanın çözemediği ve ya çözmekte zorlandığı bireysel ya da karşılıklı sorunları anlamada, çözmede kişilere destek sağlayan danışmanlık alanıdır.

Bireysel terapilerden en önemli farkı bireyi tek başına ele almaz, tüm aile fertlerine odaklanır. Ailenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sorunların çözümünü de kolaylaştırmaktadır. Aile danışmanlığında var olan problem tek bir bireyin problemi gibi ele alınmaz; aile sisteminde ki probleme odaklanır ve problemi içinde bulunulan aile sisteminden yola çıkarak değerlendirir. Aile danışmanlığının amacı bellidir. Ailenin yaşadığı problemlerin yanı sıra aile üyelerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, kendi hatalarını görebilmelerini, belirgin esnek sınırlar çizebilmelerini sağlayacak becerileri kişilere kazandırmayı hedefler.

Aile içinde yaşanan bireysel sorunlara destek veren bir danışmanlık alanı olmasının yanında; tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik rahatsızlıklar, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda da ailelere destek vermektedir.