logo
İLETİŞİME GEÇ

Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Destek eğitim Programı, Milli eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitime devam eden zihinsel yetersizliği olan bireylerin, verilen özel eğitim hizmetlerinden etkili ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Destek eğitim Programı, bireylerin Programın genel amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak çeşitli modüller ve bu modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. bHer bir modülde bireylerde ulaşılması beklenen kazanımların içeriği, modülle ilgili açıklamalar ve ölçme değerlendirme bölümleri yer almaktadır.

Modüller bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ve uygulamaya imkan sağlayacak şekilde, kendi içerisinde bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak yapıda hazırlanmıştır.