logo
İLETİŞİME GEÇ

Aile Eğitimi

Aile Eğitimi

Çocukların ilk eğitim yeri, büyüme evresinde ilk tanıdığı sosyal çevre ailedir. Çocukla en fazla zamanı geçiren, çocukları en iyi tanıyan ve en çok destekleyen yine ailelerdir. Çocukların eğitimi ve gelişimlerinde doğal eğitici rolleri üstelenen ailelerin bu süreçte çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiği, nasıl zaman geçirmeleri gerektiği gibi konularda ki eğitimleri üzerinde aile eğitimi göz ardı edilmiş; aileler uygulayıcı olması gerekirken bilgi alıcı olmuşlardır.

Çocukla ilişkileri olumlu yönde geliştirebilme, anne babaların çocuklarına beceri öğretebilmeleri, var olan problemli davranışlarla başa çıkabilme, çocuğu daha iyi kontrol edebilme gibi becerileri kazandırma aile eğitimi içerisinde yer alır.

Aile eğitimin amacı;

 • Doğum öncesi ve sonrası çocuğun gelişimi,
 • Eğitimi konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak,
 • Her yaşın gelişim özelliklerine göre çocuklarını tanımalarını sağlamak,
 • Çocukların her alandaki gelişimlerini desteklemelerini ve hızlandırmalarına doğrudan katılım sağlamak,
 • Neden sonuç ilişkisine dayalı sözel iletişimin önemini kavramak,
 • Anne babaların çocuklarına karşı gösterdikleri hatalı tutum ve davranışı fark etmelerini, değiştirebilmelerini sağlamak,
 • Çocukların kazandıkları hatalı tutum davranışları değiştirme yollarını öğrenmelerini sağlamak, anne babalara çocuklarının sağlığı-beslenmesi-cinsel eğitim konularında yardımcı olmaktır.

Özel eğitimde aile eğitimin amacı ise;

 • Ailenin engelli çocuğunun kabulünü sağlamak
 • Çocuğu objektif olarak değerlendirebilmelerini sağlamak
 • Potansiyelini ve sınırlılıklarını anlamalarını sağlamak
 • Haklarını ve sorumluluklarını anlamalarını sağlamak
 • Aile ile iş birliği yapmak
 • Eğitim programlarının amaçlarını anlatmak ve amaçların gerçekleştirilmesinde yardımcı olmalarını sağlamak
 • Ailenin belli programlarını uygulamasını sağlamak
 • Evi daha verimli bir eğitim ortamı haline getirebilmek
 • Ailenin diğer kaynaklar hakkında bilgilenmesini sağlamaktır.