logo
İLETİŞİME GEÇ

Zeka Testleri

Zeka Testleri

Zekâ testleri çocuğun zekâ bölümünü ölçen testlerdir. Çocukta yaşına göre gözlemlenen yetersiz performans ve ya üstün performans durumlarında uygulanır.

En sık uygulanan WISC-R Zekâ Testidir. 6-16 yaş arasına uygulanan bu test, sırasıyla genel bilgi, genel kavrayış, aritmetik, benzerlikler, kelime bilgisi, resim tamamlama, resim düzenleme, küp yerleştirme, parçaların yerine konulması, labirentlerden oluşmaktadır.

Çocuk,

  • Okuma yazma ve aritmetik becerilerde gelişme gösteremediğinde,
  • Öğrenme güçlüğü yaşıyorsa,
  • Anlama-algılamada sıkıntı yaşıyorsa,
  • Sosyal ortama uyum sağlayamadığında,
  • Öz bakım becerilerini yerine getiremediğinde,
  • Günlük ihtiyaçlarını karşılayamadığında zeka testi uygulanması gerekmektedir.